Navii Dental Care

Recent Posts

Nhổ răng khôn bảo hiểm ở Hà Nội

Nhổ răng khôn bảo hiểm ở Hà Nội

I. Khi nào được áp dụng nhổ răng khôn bảo hiểm Để được hưởng bảo hiểm y tế khi nhổ răng, bạn phải thuộc các trường hợp sau Răng khôn bị sâu không thể phục hồi và bác sĩ chỉ định bạn phải mổ Răng […]